I konferencja naukowa "Życie bliskie śmierci"

Abp Henryk Hoser SAC: Życia nie da się określić jedną nauką o. Marek Kotyński CSsR: Dzisiejszy człowiek ma problem z sensem życia: Dr Konstanty Radziwiłł: Utylitaryzm toruje sobie sobie drogę do medycyny:
Ks. prof. Tadeusz Guz: Człowiek nie jest tylko ciałem: Prof. Bogdan Chazan: Niektórzy lekarze skłonni są stopniować wartość życia dziecka przed urodzeniem Prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel: Czyje życie poświęcić, żeby ratować inne życie?
Dr Mariola Kosowicz: Człowiek chory na raka również potrzebuje bliskości Dr Janusz Meder: Coraz trudniej jest pochylić się nad cierpiącym człowiekiem Prof. Zbigniew Cieślak: Eutanazja, in vitro i aborcja są niezgodne z Konstytucją
Ks. prof. Stanisław Warzeszak: Życie nie jest wartością absolutną. Tą wartością jest Bóg Podsumowanie konferencji