Najmłodsi ratownicy medyczni

Dzisiaj nauczymy nasze dzieci jak ratować - jutro one zapewnią nam bezpieczeństwo i pomogą w sytuacji zagrożenia życia.
Ratownicy medyczni szkolili najmłodszych w udzielaniu pierwszej pomocy.

blog comments powered by Disqus