Zapalenie płuc może być leczone jak przeziębienie

Statystyki są bezwzględne. Niemal 50% zapaleń płuc jest śmiertelnych. Tyle, że dotyczy to wyłącznie osób dorosłych w warunkach szpitalnych. Patogeny szpitalne ze względu na swoją lekooporność stanowią śmiertelne zagrożenie, szczególnie dla osób z osłabioną odpornością, czyli po zabiegach chirurgicznych, obciążonych chorobami przewlekłymi, po urazach itp.
Pozaszpitalne zapalenie płuc jest chorobą, której leczenie i przebieg można analizować z poczuciem znacznie większego spokoju, co nie znaczy że należy je bagatelizować. Proces zapalny określany tym rozpoznaniem przebiega w pęcherzykach płucnych i związany jest z wysiękiem dotyczącym więcej niż jednego segmentu. Zapalenie płuc może mieć różną etiologię. Jego przyczyną mogą być wirusy, bakterie, grzyby, a także czynniki immunologiczne. Nie da się zróżnicować przyczyny zapalenia płuc za pomocą zdjęcia rentgenowskiego. Nie różnicuje również przyczyny rodzaj kaszlu, jakość wydzieliny z dróg oddechowych, czy temperatura ciała. Statystycznie najczęstszą przyczyną zapalenia płuc u dzieci do trzeciego miesiąca życia są bakterie. Dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy zadają na zapalenie płuc najczęściej o etiologii wirusowej, w drugiej kolejności są to infekcje bakteryjne.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia zapalenia płuc o etiologii bakteryjnej lub po potwierdzeniu w posiewie patogenu bakteryjnego, leczeniem z wyboru jest antybiotykoterapia, najlepiej celowana. Zwykle w przypadku zapalenia płuc u dorosłych empirycznie leczymy amoksycyliną 3 x 1g lub amoksycyliną z kwasem klawulonowym 3 x 1,2g. Alternatywą dla w/w leczenia jest stosowanie azytromycyny w dawce 500 mg 1 raz dziennie przez 5 dni. Ogólna zasada leczenia antybiotykiem zakłada stosowanie możliwie największych dawek leku, w możliwie najkrótszym czasie.
Zważywszy na potencjalną możliwość zapalenia płuc o etiologii wirusowej, statystycznie najczęstszą u dzieci , należy stosować leczenie, które pozwoli na taką aktywację układu odpornościowego, aby w możliwi najszybszy sposób eradykować wirusy z organizmu oraz zminimalizować ryzyko powikłań miejscowych i uogólnionych. Podstawową zasadą jest wiarygodna ocena stanu ogólnego pacjenta. Jeżeli objawy nie są nadmiernie nasilone, można rozpocząć leczenie objawowe oraz jak stosują niektórzy przyjąć postawę wyczekującą. W leczeniu objawowym nie zaleca się leczenia przeciwkaszlowego u dzieci. Instytut Zdrowego Leczenia stosuje zasadę, że stymulacja błon śluzowych do produkcji wydzieliny jest jednym z kluczowych mechanizmów obronnych i leczniczych. Stąd podawanie preparatów mukolitycznych, głównie ziołowych, jest podstawowym zaleceniem objawowym. Preparaty przeciwgorączkowe zalecane są do stosowania objawowego u osób, szczególnie dzieci, źle znoszących podwyższoną temperaturę ciała oraz u wszystkich gorączkujących powyżej 39 – 40 stopni Celsjusza.
Strategia leczenia zapalenia płuc proponowana przez Instytut Zdrowego Leczenia zakłada przede wszystkim intensywne pobudzanie układu odpornościowego. Najlepiej sprawdzoną metodą w naszej praktyce jest stawiania baniek lekarskich na plecach pacjenta zgodnie z naszymi standardami. Po zastosowaniu terapii bańkami lekarskimi (dr Narcyz) obserwowaliśmy szybką reakcję odruchową zmniejszającą nasilenie kaszlu i wyciszenia pacjenta. W okresie pierwszych dwóch godzin dominowała reakcje odruchowe oraz reakcje związane ze wstępna aktywacją nieswoistych mechanizmów odpornościowych. To najważniejszy etap terapii, w którym zalecane jest pozostanie w łóżku, zachowanie komfortu cieplnego oraz właściwe nawodnienie organizmu.
Dalsze efekty działania baniek lekarskich dr Narcyz na organizm wiąże się z aktywacją kaskady zapalnej i procesów immunologicznych. Pierwotnie nieswoista reakcja miejscowa przechodzi w proces ogólnoustrojowy, a następnie w procesy celowane przeciwko patogenom wywołującym zapalenie. W tym znaczeniu stosowanie baniek lekarskich staje się procesem immunologicznym zbliżonym do szczepionki przeciwko grypie. Produkcja przeciwciał oraz uwalnianie mediatorów zapalenia doprowadzają okresowo do nieznacznego podwyższenia temperatury ciała, a następnie do wzmożonej potliwości. W efekcie aktywacji znacznej puli granulocytów można spodziewać się zgęstnienia oraz zwiększenia ilości wydzieliny z nosa oraz błon śluzowych całego układu oddechowego. W następstwie tego procesu kaszel staje się mniej uporczywy i znacznie bardziej produktywny.
Zastosowanie immunostymulacji w oparciu o bańki tradycyjne dr Narcyz w naszej pracy klinicznej wielokrotnie prowadziło do wyleczenia zapalenia płuc bez powikłań i w krótkim czasie. Nie pozostajemy bezkrytyczni i zawsze weryfikujemy metody naszego działania. Pozostając w pewności, że stymulowanie odporności jest kluczowym zabiegiem w procesie zdrowienia, polecamy standardy Instytut Zdrowego Leczenia również w leczeniu zapaleń płuc szczególnie o etiologii wirusowej oraz w pierwszym okresie choroby bez rozpoznania przyczynowego.
blog comments powered by Disqus