Zapalenie gardła nie takie straszne

Ostre zapalenie gardła jest rozpoznaniem objawowym i oznacza nagły, przebiegający dynamicznie proces umiejscowiony w jamie gardła i przechodzący na otaczające tkanki. Przebieg procesu charakteryzuje się występowaniem miejscowego zaczerwienia błony śluzowej, bólu, zwykle obrzęku oraz innych subiektywnych i nieprzyjemnych doznań. Zwykle początek ostrego zapalenia gardła jest niespodziewany i szybki. Objawy pojawiają się często po spoczynku nocnym, ale mogą wystąpić niezależnie od pory dnia.
W związku ze swoją popularnością, szczególnie w okresach przejściowych, czyli wiosną i jesienią, ostre zapalenie gardła jest jedną z najczęstszych przyczyn, które powodują zgłoszenie się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Szacuje się, że rocznie z powodu ostrego zapalenia gardła do lekarza POZ zgłasza się 200 osób na 1000 osób populacji.
Przyczyną ostrego zapalenia gardła w populacji dzieci, w 78 – 80% są wirusy. Wśród dorosłych, wirusy powodują 90 – 95% ostrych zapaleń gardła. Jeżeli nie podejmiemy leczenia w przypadku infekcji wirusowej, zwykle trwa ona 3 – 4 dni. Proces leczenia nie tylko skraca okres występowania ostrych objawów, powoduje również zmniejszenie ich natężenia, a tym samym zwiększa komfort. Przy zastosowaniu w procesie leczenia naturalnych metod immunostymulujących, osiągamy dodatkową korzyść pod postacią wzmocnienia układu odpornościowego.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku ostrych zapaleń gardła o etiologii bakteryjnej. W takiej sytuacji, nie podejmując leczenia narażamy się na trwanie ostrych objawów przez 8 – 10 dni.

Instytut Zdrowego Leczenia w przypadku ostrego zapalenia gardła proponuje jak najwcześniejsze podejmowanie leczenia z wykorzystaniem naturalnych metod immunostymulacyjnych, takich jak tradycyjne bańki lekarskie oraz objawowe leczenie miejscowe i ogólne z wykorzystaniem naturalnych suplementów diety.
Wczesne zastosowanie baniek lekarskich w ostrych wirusowych zapaleniach gardła, u większości obserwowanych pacjentów w sposób istotny zmniejszało nasilenie objawów i subiektywnie powodowało większy komfort funkcjonowania. Bańki lekarskie postawione na plecach zgodnie z zaleceniami Instytutu Zdrowego Leczenia wywołują uogólnioną reakcję odpornościową, głównie w zakresie procesów nieswoistych. Aktywne granulocyty uwalniają cytokiny, a to uaktywnia kaskadę odpornościową z produkcją swoistych przeciwciał przeciw wirusom wywołującym infekcję. Odległe efekty leczenia ostrego zapalenia gardła tradycyjnymi metodami immunostymulującymi zachęcają do propagowania tej metody. Obserwowano wzrost odporności i zmniejszoną zachorowalność na choroby wirusowe, przy systematycznym pobudzaniu układu odpornościowego.
blog comments powered by Disqus