Medycyna nuklearna nadzieją wielu ciężko chorych pacjentów

Mając na uwadze, że liczba osób zapadających na choroby nowotworowe wciąż wzrasta, rozwijanie i unowocześnianie technik diagnostyki molekularnej i diagnostyki nuklearnej dzięki wykorzystaniu nowoczesnych izotopów, zapewni pacjentom dokładniejszą diagnostykę w krótszym czasie. Jest to skuteczne narzędzie diagnostyki szczególnie w przypadku chorób przebiegających bez ewidentnych zmian morfologicznych lub chorób, w których zmiany funkcjonalne pojawiają się wcześniej niż morfologiczne (wczesne stadia nowotworów, przerzutów) i to zarówno w ustalaniu stopnia zaawansowania choroby, jak i monitorowaniu wyników leczenia. Wkrótce na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego nastąpi otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Synektik S. A. zajmującego się opracowaniem nowoczesnych markerów stosowanych w badaniach z wykorzystaniem Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET). Radiofarmaceutyki są stosowane w takich gałęziach medycyny jak onkologia, kardiologia, neurologia i psychiatria.