Zapalenie opon mózgowych może być powikłaniem zapalenia zatok.